Weekenden

21.07 - Hannah Arendt

In de cursus volgen we Arendts analyse van de menselijke conditie als uiteenvallende in de categorieën arbeiden, werken en handelen.

lees meer...

21.08 - Deleuze & Guattari

Anti-Oedipus (complexen), Schizofrenie en de rol van het lichaam

lees meer...

22.01 - Levinas: Zijn naar het Zijnde

Inleiding tot het denken van Emmanuel Levinas

lees meer...

We werken aan een nieuw programma.
Medio oktober zal het online komen.