Weekend 2022

22.01 Inleiding Levinas

centraal staat zijn essay "Van het Zijn naar de Zijnde"

lees meer...

22.02 Karl Marx

hoe we vervreemd raakten van de natuur

lees meer...

22.03 Mystiek als cultuurkritiek

Een cultuurfilosofische benadering van vroegmoderne mystiek

lees meer...

22.05 Carl Schmitt

Een gevaarlijk denker. Wat Schmitt ons leert over de crisis van het liberalisme.

lees meer...

22.06 Aristoteles

de mens en zijn plaats in de werkelijkheid

lees meer...

Portret van Descartes (Frans Hals)

22.07 De Meditaties van Descartes

Een zoektocht naar zekere kennis

lees meer...

22.08 Waarom we ongelukkig blijven (vol)

Freuds essay "Het onbehagen in de cultuur"

lees meer...

Tweeluiken

22.a Tweeluik Klimaat

Over het klimaatprobleem en wat we er nog aan kunnen doen

lees meer...

22.b Tweeluik complotdenken

Tussen complotdenken en waarheidspreken.

lees meer...

Zomerweek 2022

22.09 René Girard (vol)

over mimetische begeerte, zondebokken en nog veel meer

lees meer...