Zomer 2019

19.07 - Van West naar Oost: een filosofische reis voor doendenkers (vol)

Oosterse inspiratie om westerse problemen aan te pakken.

lees meer...

19.08 - Levinas lezen: de Tijd en de Ander

Na u. Ontdek de originele ethiek van Levinas.
PE punten: 5

lees meer...

19.09 - De Zarathoestra van Nietzsche

Nadenken over Nietzsches "grootste geschenk aan de mensheid".

lees meer...

19.10 - Freud & Lacan (vol)

Waarom deze denkers nog altijd tot onze verbeelding moeten spreken.
PE punten: 5

lees meer...

19.11 - Simone de Beauvoirs de Tweede Sekse

Vergeten filosofie in een belangrijk feministisch manifest.

lees meer...

19.12 - De filosofie van Martin Heidegger

Wat het betekent om te zijn in de wereld.

lees meer...

19.13 - Levensvragen (vol)

de metafysische behoefte in de mens

lees meer...

19.14 - Ecologisch denken in het Anthropoceen

de huidige ecologische crisis filosofisch doordenken.

lees meer...

19.15 - Vrijheid of onvrijheid: kies maar! (vol)

Krijg filosofische bagage om deze keuze verantwoord te kunnen maken.
PE punten: 5

lees meer...

19.16 - Paulus onder filosofen

Waarom zijn filosofen zoals Žižek en Badiou zo geïnteresseerd in de apostel Paulus?
PE punten: 5

lees meer...

19.17 - Proust lezen en begrijpen

Ontdek de filosofische thema’s in Proust’s À la recherche du temps perdu.

lees meer...

19.18 - Hannah Arendt (vol)

Leer met Hannah Arendt nadenken over thema's als politiek, wetenschap en massacultuur

lees meer...

19.19 - Spinoza

Spinoza als grondlegger van het liberalisme. Het Politiek Traktaat

lees meer...

Winter 2019

19.01 -Sartres het Zijn en het Niet

Sartres hoofdwerk van kaft tot kaft lezen

lees meer...

19.02 - Søren Kierkegaards Vrees en Beven

Wat de casus van Abraham en Isaak ons leert over geloof en ethiek

lees meer...

19.03 - Machiavelli

Politieke inzichten uit het oude Florence. Over noodzaak, deugd en fortuin.

lees meer...

prof. dr. Susan Neiman

19.04 - Defending the Enlightenment

Why the world needs the Enlightenment and its ideals more than ever.

lees meer...

19.05 - De Tractatus van Wittgenstein

De stilte van het spreken. Over de betekenis van taal.

lees meer...

19.06 - Kritisch denken: valkuilen en mogelijkheden

Begrijp je irrationele neigingen en wapen jezelf daartegen.

lees meer...

eerstvolgende:


19.06 – Kritisch denken: valkuilen en mogelijkheden

lees meer...