Zomer 2021

21.07 - Foucault & Bataille: seks, kunst en grensoverschrijdend geweld

Foucault en Bataille over seksualiteit en de mens als 'grenservaring'

lees meer...

21.08 - De geest uit de fles: over het ontstaan van de hedendaagse mens

Kennismaken met de ontstaansgeschiedenis van ons huidige mensbeeld

lees meer...

21.10 - Filosofie en poëzie: Baudelaire’s Les fleurs du mal

Filosofische inzichten uit de meest schandalige dichtbundel ooit

lees meer...

21.11 - Filosofie en literatuur

Hoe en wat de literatuur denkt

lees meer...

Voorjaar 2021

21.04 - Discussiegroep Binswanger, Existentialisme en Psychiatrie (vol)

Een discussiegroep op het grensvlak filosofie, psychiatrie en existentialisme.

lees meer...

21.02 - Levinas: Zijn naar het Zijnde

Inleiding tot het denken van Emmanuel Levinas

lees meer...

21.06 - Deleuze & Guattari

Anti-Oedipus (complexen), Schizofrenie en de rol van het lichaam

lees meer...