winter & voorjaarscursussen

20.17 - Simone Weil

Inleiding tot het denken van een verrassend filosofe.

lees meer...

21.02 - Levinas: Zijn naar het Zijnde

Inleiding tot het denken van Emmanuel Levinas

lees meer...

21.04 - Complotdenken

Filosofische reflectie op het (nieuwe) complotdenken.

lees meer...

21.06 - Deleuze & Guattari

Anti-Oedipus (complexen), Schizofrenie en de rol van het lichaam

lees meer...

Zomer 2020

20.07 - Foucault & Bataille: seks, kunst en grensoverschrijdend geweld

Foucault en Bataille over seksualiteit en de mens als 'grenservaring'

lees meer...

20.08 - De geest uit de fles: over het ontstaan van de hedendaagse mens

Kennismaken met de ontstaansgeschiedenis van ons huidige mensbeeld

lees meer...

20.09 - Carl Schmitt

De filosofie en relevantie van een ongemakkelijk denker

lees meer...

20.10 - Filosofie en poëzie: Baudelaire’s Les fleurs du mal

Filosofische inzichten uit de meest schandalige dichtbundel ooit

lees meer...

20.12 - Filosofie en literatuur

Hoe en wat de literatuur denkt

lees meer...

20.14 - Karl Marx

Waarom het denken van Marx (weer) relevant is

lees meer...