Archief

 

Cursusarchief

 • 22.05 Carl Schmitt
 • 22.09 René Girard (vol)
 • Studiedag over Jansenius
 • minisymposium over Cornelis Verhoeven
 • 22.b Tweeluik complotdenken
 • 22.03 Mystiek als cultuurkritiek
 • 22.04 Marcus Aurelius en de Stoa
 • 22.02 Karl Marx
 • 22.01 Inleiding Levinas
 • 22.a Tweeluik Klimaat
 • 21.08 - Deleuze & Guattari
 • 21.07 - Hannah Arendt
 • 21.07 - Foucault & Bataille: seks, kunst en grensoverschrijdend geweld
 • 21.08 - De geest uit de fles: over het ontstaan van de hedendaagse mens
 • 21.12 - Onttovering of herbetovering: zin en betekenis in een rationele wereld (vol)
 • 21.11 - Filosofie en literatuur
 • 21.10 - Filosofie en poëzie: Baudelaire’s Les fleurs du mal
 • 21.05 - Wittgenstein: de Onderzoekingen
 • 21.04 - Discussiegroep Binswanger, Existentialisme en Psychiatrie (vol)
 • 21.01 - Augustinus (vol)
 • 20.17 - Simone Weil
 • 20.15 - Arendt (vol)
 • 20.06 - Levinas: Zijn naar het Zijnde
 • 20.05 - Augustinus
 • 20.04 - Simone Weil
 • 20.03 - Deleuze & Guattari
 • 20.02 - Immanuel Kant
 • 20.01 - Heisenberg & Houellebecq
 • 19.06 - Kritisch denken: valkuilen en mogelijkheden
 • 19.05 - De Tractatus van Wittgenstein
 • 19.19 - Spinoza
 • 19.18 - Hannah Arendt (vol)
 • 19.17 - Proust lezen en begrijpen
 • 19.16 - Paulus onder filosofen
 • 19.15 - Vrijheid of onvrijheid: kies maar! (vol)
 • 19.14 - Ecologisch denken in het Anthropoceen
 • 19.13 - Levensvragen (vol)
 • 19.12 - De filosofie van Martin Heidegger
 • 19.11 - Simone de Beauvoirs de Tweede Sekse
 • 19.10 - Freud & Lacan (vol)
 • 19.09 - De Zarathoestra van Nietzsche
 • 19.08 - Levinas lezen: de Tijd en de Ander
 • 19.07 - Van West naar Oost: een filosofische reis voor "doendenkers" (vol)
 • 19.04 - Defending the Enlightenment
 • 19.03 - Machiavelli
 • 19.02 - Søren Kierkegaards Vrees en Beven
 • 19.01 -Sartres het Zijn en het Niet
 • lezing van prof. dr. Herman Pleij
 • 18.17 - Schopenhauer (vol)
 • 18.16 - Het politiek tekort in de democratie (vol)
 • 18.15 - Hegels Fenomenologie van de Geest
 • 18.14 - Literatuur & Filosofie
 • 18.13 - Het belang van verveling
 • 18.12 - Liefde op het tweede gezicht
 • 18.11 - Ecologisch denken
 • 18.10 - Camus’ De mens in opstand (vol)
 • 18.09 - Psychiatrie en onze tijd
 • 18.08 - Van ons geloof gevallen
 • 18.07 - Wie ben ik?
 • 18.06 - Krassen in het canvas
 • 18.05 - Peter Sloterdijk: de controversiële filosoof van vandaag
 • 18.04 - Spinoza (vol)
 • 18.03 - Willen sterven? (vol)
 • 18.02 - Terrorisme: een filosofisch perspectief (vol)
 • 18.01 - Karol Wojtyla: de filosoof die paus Johannes Paulus II werd
 • 17.10 - Wees blij dat het leven tijd(elijk) is
 • 17.09 - De droomduiding
 • 17.08 - De vele gezichten van vrijheid
 • 17.07 - Literatuur en filosofie
 • 17.06 - Techniek en Identiteit
 • 17.05 - Kierkegaard: auteur, acteur en agitator
 • 17.04 - Wat is waanzin?
 • 17.03 - Mystiek en anarchie in het westerse denken
 • 17.02 - De Kant van vriendschap
 • 17.01 - Het probleem van de Tijd