dr. mr. Cees Zweistra

Cees Zweistra is jurist en filosoof. Hij is betrokken als bestuurder en (mede) initiatiefnemer bij het Centre Erasme en de Podcast Filosofie. Zijn specialisatie in de filosofie ligt bij de techniekfilosofie en de fenomenologie. In 2019 promoveerde hij aan de TU-Delft op een proefschrift over de relatie tussen empathie en technologie. In het proefschrift onderzoekt […]

Podcast filosofie: Plato

“Rechtvaardigheid en verstandige gematigdheid moeten aanwezig zijn in wie gelukkig wil zijn. Hij mag niet toestaan dat zijn begeerten teugelloos zijn, hij mag niet proberen die te verzadigen door een roversleven te leiden.”

prof. dr. Renée van Riessen

Renée van Riessen (1954)  is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienst- filosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij onder meer het succesvolle Oratio-essay De ziel opnieuw. Renée is in het bijzonder gegrepen door de filosofie van Buber en Levinas, maar praat net zo hartstochtelijk over Vondel en […]

prof. dr. Paul Cobben

Prof. dr. Paul Cobben is emeritus hoogleraar filosofie aan Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam. Cobben geniet internationaal aanzien als een van dé grote kenners van Hegel. Samen met Jaap Embregts heeft hij bij het Centre Erasme in 2018 een indrukwekkende cursus gegeven over Hegels Phänomenologie des Geistes. Kenmerkend aan Pauls onderzoek is dat […]

dr. Ben Schomakers

Dr. Ben Schomakers (1960) is filosoof, classicus en wiskundige en promoveerde op een proefschrift over Parmenides. Hij is een erkend internationaal deskundige met betrekking tot Proclus en Pseudo-Dionysius de Areopagiet, en manifesteert zich in het Nederlands taalgebied onder andere als een toonaangevende vertaler en uitlegger van (moeilijke) filosofische teksten uit de oudheid, onder anderen van Aristoteles. […]

prof. dr. Ger Groot

Ger Groot (1954) is filosoof en schrijver. Hij studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Daarna woonde hij enkele jaren in Spanje. In de jaren tachtig doceerde hij filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich richtte op Franse filosofie. Van 1990 tot 1993 was hij redacteur van het levensbeschouwelijk katern ‘Letter en geest’ van het […]

prof. dr. Carla Rita Palmerino

Carla Rita Palmerino (1969) is geboren in Rome, behaalde daar in 1992 cum laude haar doctoraalexamen Filosofie aan de Universiteit La Sapienza. Zes jaar later promoveerde ze – eveneens cum laude – aan de Universiteit Florence op onderzoek naar de Franse receptie van Galilei’s kosmologie en bewegingsleer. Inmiddels houdt ze zich vooral bezig met de […]