prof. dr. Carla Rita Palmerino

CarlaRita

Carla Rita Palmerino (1969) is geboren in Rome, behaalde daar in 1992 cum laude haar doctoraalexamen Filosofie aan de Universiteit La Sapienza. Zes jaar later promoveerde ze – eveneens cum laude - aan de Universiteit Florence op onderzoek naar de Franse receptie van Galilei’s kosmologie en bewegingsleer.

Inmiddels houdt ze zich vooral bezig met de bestudering van de geschiedenis van de filosofie en van de natuurwetenschappen van de zeventiende en achttiende eeuw. Haar speciale aandacht gaat uit naar de wisselwerking tussen kosmologie, mechanica en materietheorieën, en de rol van gedachte-experimenten in de moderne natuurfilosofie.

In 2019 was Carla Rita winnaar van de Radboud Science Award, voor haar onderzoek naar de betekenis van het gedachte-experiment in (vroeg) moderne wijsbegeerte. Met Carla Rita hebben we een uitstekend docent en kenner van Descartes in huis. Een fantastische gids voor onze zoektocht tijdens ons weekend over de Meditaties.