dr. mr. Cees Zweistra

Cees Zweistra is jurist en filosoof. Hij is betrokken als bestuurder en (mede) initiatiefnemer bij het Centre Erasme en de Podcast Filosofie. Zijn specialisatie in de filosofie ligt bij de techniekfilosofie en de fenomenologie. In 2019 promoveerde hij aan de TU-Delft op een proefschrift over de relatie tussen empathie en technologie. In het proefschrift onderzoekt […]

prof. dr. Renée van Riessen

Renée van Riessen (1954)  is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienst- filosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij onder meer het succesvolle Oratio-essay De ziel opnieuw. Renée is in het bijzonder gegrepen door de filosofie van Buber en Levinas, maar praat net zo hartstochtelijk over Vondel en […]

prof. dr. Paul Cobben

Prof. dr. Paul Cobben is emeritus hoogleraar filosofie aan Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam. Cobben geniet internationaal aanzien als een van dé grote kenners van Hegel. Samen met Jaap Embregts heeft hij bij het Centre Erasme in 2018 een indrukwekkende cursus gegeven over Hegels Phänomenologie des Geistes. Kenmerkend aan Pauls onderzoek is dat […]

dr. Ben Schomakers

Dr. Ben Schomakers (1960) is filosoof, classicus en wiskundige en promoveerde op een proefschrift over Parmenides. Hij is een erkend internationaal deskundige met betrekking tot Proclus en Pseudo-Dionysius de Areopagiet, en manifesteert zich in het Nederlands taalgebied onder andere als een toonaangevende vertaler en uitlegger van (moeilijke) filosofische teksten uit de oudheid, onder anderen van Aristoteles. […]

prof. dr. Ger Groot

Ger Groot (1954) is filosoof en schrijver. Hij studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Daarna woonde hij enkele jaren in Spanje. In de jaren tachtig doceerde hij filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich richtte op Franse filosofie. Van 1990 tot 1993 was hij redacteur van het levensbeschouwelijk katern ‘Letter en geest’ van het […]

prof. dr. Carla Rita Palmerino

Carla Rita Palmerino (1969) is geboren in Rome, behaalde daar in 1992 cum laude haar doctoraalexamen Filosofie aan de Universiteit La Sapienza. Zes jaar later promoveerde ze – eveneens cum laude – aan de Universiteit Florence op onderzoek naar de Franse receptie van Galilei’s kosmologie en bewegingsleer. Inmiddels houdt ze zich vooral bezig met de […]

prof. dr. Martine Prange

Martine Prange is hoogleraar Filosofie van mens, cultuur en samenleving aan Tilburg University. Zij is gespecialiseerd in het denken van Nietzsche en meer algemeen de geschiedenis van de moderne filosofie. De laatste jaren houdt zij zich vooral bezig met het publieke debat vanuit de vraag naar de relatie tussen waarheid en democratie en, sinds kort, […]

prof. dr. Dirk de Wachter

Dirk de Wachter is in de eerste plaats psychiater. Of, zo u wilt, verdrietdokter. Ook is hij hoogleraar aan de KU Leuven. Dirk heeft bekendheid verworven met zijn opiniërende artikelen en publieke optredens waarin hij zich vanuit zijn rol als psychiater kritisch uitlaat over onze tijd en samenleving.

prof. dr. René ten Bos

René ten Bos is een Nederlandse filosoof. Hij is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en honorary professor aan de Universiteit van St Andrews in Schotland. René is bij u wellicht beter bekend als de Denker des Vaderlands.

prof. dr. Jean-Paul van Bendegem

Jean-Paul van Bendegem is een Vlaamse wetenschapsfilosoof. Hij staat bekend om zijn maatschappelijke engagement in de vorm van artikelen, boeken en publieke optreden. Daarvoor ontving hij in 2014 een prijs van de Vrije Universiteit Brussel.

prof. dr. Luc Anckaert

prof. dr. Luc Anckaert doceert Joodse wijsbegeerte aan de Katholieke universiteit van Leuven.

dr. Henk Oosterling

dr. Henk Oosterling was tot 2018 hoofddocent aan de Erasmus-Universiteit. Hij geeft regelmatig lezingen en publieke optredens.

prof. dr. Johan Braeckman

prof. dr. Johan Braeckman is professor aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de universiteit van Gent. Hij publiceert en spreekt regelmatig over thema kritisch denken.

dr. Tinneke Beeckman

dr. Tinneke Beeckman is een Vlaamse filosofe. Ze publiceert regelmatig boeken en essay. Ze is een vaste columniste bij het dagblad de Standaard.

prof. dr. Guido VanHeeswijck

Prof. dr. Guido VanHeeswijck is een Belgisch filosoof. Aan de Universiteit Antwerpen en de K.U. Leuven doceert Guido metafysica, cultuur- en godsdienstfilosofie. Guido publiceert met veel succes over religie, metafysica, Charles Taylor en interreligieuze dialoog. Ook is hij zeer goed thuis in politieke filosofie waarbij het thema ‘Europa’ zijn speciale belangstelling heeft. Guido heeft een […]

prof. dr. Maarten van Buuren

Prof. dr. Maarten van Buuren is emeritus hoogleraar Franse moderne letterkunde, vertaler, auteur van de bestseller Kikker gaat fietsen! en al jaren gefascineerd door Spinoza.

prof. dr. Ruud Welten

Prof. dr. Ruud Welten verzorgt dit jaar voor het eerst een collegereeks bij het Centre Erasme. Ruud Welten is bijzonder hoogleraar aan de EUR vanwege de stichting Thomas More.

prof. dr. Donald Loose

Prof. dr. Donald Loose studeerde filosofie en theologie aan de KULeuven. Ook wijdde hij zich in Parijs aan de politieke filosofie. Tot zijn emeritaat in 2013 was Donald Loose bijzonder hoogleraar aan de EUR en de universiteit van Tilburg vanwege de stichting Thomas More.

prof. dr. Dirk de Schutter

Prof. dr. Dirk de Schutter is al jaren een zeer gewaardeerde docent bij het Centre Erasme. Na zijn studies literatuurwetenschappen en wijsbegeerte aan de KULeuven en aan de Georgetown University in Washington D.C. promoveerde hij tot doctor in de filosofie met een proefschrift over Martin Heidegger.

dr. Alicja Gescinska

dr. Alicja Gescinska is geboeid door vrijheid. Niet alleen wijdde deze Vlaams Poolse filosofe haar proefschrift aan dit onderwerp, ook haar boek De verovering van de vrijheid: van luie mensen, de dingen die voorbij gaan gaat over vrijheid.

prof. dr. Hans Achterhuis

Prof. dr. Hans Achterhuis was de eerste filosoof die de eretitel Denker des Vaderlands mocht voeren. In Utrecht en Straatsburg studeerde hij theologie en filosofie, om daarna te promoveren met een proefschrift over de Franse filosoof Albert Camus.

prof. dr. Paul Moyaert

Prof. dr. Paul Moyaert is een vertrouwd gezicht bij het Centre Erasme. Sommigen zullen hem kennen als hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KULeuven. Anderen kennen hem beter als psychoanalyst.

dr. Marc de Kesel

prof. dr. Marc de Kesel is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

prof. dr. Ciano Aydin

Ciano Aydin (1972) studeerde cum laude af in zowel filosofie als educational sciences. In 2003 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een proefschrift over de deconstructie van het begrip substantie.

prof. dr. Paul van Tongeren

prof. dr. Paul van Tongeren was tot zijn emeritaat in 2015 hoogleraar ethiek in Nijmegen en Leuven. Hij publiceerde vooral over Nietzsche en over deugdethiek. Paul over het Centre Erasme:

‘Een heerlijke combinatie van vakantie en ontspanning enerzijds en ingespannen denken en lezen anderzijds. Samen met cursisten en docenten een week lang teksten lezen en nadenken. En in de vrije uren wandelen in de Provence. Wat wil je nog meer?’