17.01 – Het probleem van de Tijd

17.01 - Het probleem van de Tijd

Wanneer

25 juni 2017 tot 1 juli 2017    
Hele dag

Waar

Neuville-sur-Margival
Rue Principale 32, Neuville-sur-Margival, 02880

inleiding

Sinds haar ontstaan in Griekenland heeft de filosofie gevraagd naar het wezen van de tijd. Aanvankelijk werd de tijd als een natuurfenomeen gezien en geplaatst tegenover de eeuwigheid. Twintigste-eeuwse filosofen hebben het niet alleen over de kosmische tijd, maar ook over de existentiële tijd, de gesocialiseerde tijd, de economische tijd, enzovoort. De Schutter zal zijn cursus deze noties van tijd bespreken en contrasteren met hoe we tijd gewoon zijn te begrijpen: als mechanische klokkentijd. Via Safranski wordt het thema tijd actueel gemaakt door te reflecteren op de vraag hoe moderne communicatiemiddelen onze beleving van tijd ingrijpend wijzigen.

door wie

prof. dr. Dirk de Schutter

voor wie

In de cursus gaan we via klassieke en hedendaagse denkers na wat het begrip Tijd is.Daarom is de cursus goed te volgen als een inleiding op het denken over Tijd. Bovendien is de cursus een mooie en toegankelijke opening tot het denken van onder meer Heidegger. Via het werk van IJsselink en Safranski zullen we kennis maken met deze complexe denker. De colleges zijn van een goed (academisch) niveau maar toegankelijk voor iedereen die bereid is om in een fijne omgeving een serieuze denkinspanning te leveren.

 

“Hoe oud we ook worden,
aan het einde is er onherroepelijk de dood.
Het is de enige zekerheid die we hebben
over onze toekomst.
Onzeker zijn alleen
de omstandigheden en het ogenblik “

(S. IJsseling)

inhoud van de colleges

De nadere omschrijving van de inhoud van de colleges wordt verwacht medio januari.

doelstelling van de colleges

Na deze cursus heeft u een gedegen inleiding gehad in een denktraditie rondom het begrip tijd. U kent de geschiedenis van dit begrip en de natuurkundige en mechanische opvattingen over tijd. U weet hoe het begrip tijd zich ontwikkeld heeft bij (existentieel) fenomenologische denkers. Ook weet u welke hedendaagse benaderingen er zijn over het begrip tijd.

studiebelasting

De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges.
Dit komt neer op 5 x 3 uur (ochtendcolleges) + 3 x 1,5 uur (avondcolleges) = 19,5 uur.

studiemateriaal

Het studiemateriaal bestaat uit onderstaande boeken. Deze zijn online verkrijgbaar maar ook in de boekhandel. Een goede optie is:

Boekhandel van Piere
Nieuwe Emmasingel 44
5611 AM Eindhoven

Samuel IJsseling, De tijd, het schrift, het verschil. Polis/Klement, 2015.

Roland Breeur, De tijd bestaat niet. Vantilt, 2012.

Rüdiger Safranski, Tijd. Atlas Contact, 2016.

getuigschrift

Aan het einde van de collegereeks ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname.

evaluatie

Alle cursussen van het Centre Erasme worden geëvalueerd. Daarom zal aan het einde van de cursusweek een evaluatieformulier aan de deelnemers worden uitgereikt.