17.02 – De Kant van vriendschap

17.02 - De Kant van vriendschap

Wanneer

2 juli 2017 tot 8 juli 2017    
16:00 - 09:30

Waar

Neuville-sur-Margival
Rue Principale 32, Neuville-sur-Margival, 02880

inleiding

Aan de hand van twee beknopte teksten, wordt in deze collegereeks Kants specifieke opvatting over vriendschap verkend tegen de achtergrond van de wijsgerige traditie daarover. Het mooie is dat Kants analyse van vriendschap tevens een leessleutel vormt voor heel zijn denken over de wereld van de praxis. Zo wordt in deze cursus niet alleen het thema vriendschap behandeld, maar wordt ook een introductie gegeven in alle aspecten van Kants praktische wijsbegeerte: de ethiek, het recht, de religie en de politiek.

voor wie

In deze cursus wordt u via het thema ‘vriendschap’ op toegankelijke wijze ingeleid in het denken van Immanuel Kant.  De cursus is daarom geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Verder is de cursus bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het thema vriendschap. Naast Kant komen ook andere filosofen die over vriendschap hebben geschreven aan bod zoals Aristoteles, Cicero, Montaigne, Ricoeur, Derrida, Honneth, Levinas en Jankélévitch. De colleges zijn van een goed (academisch) niveau maar toegankelijk voor iedereen die op plezierige wijze een serieuze denkinspanning wil leveren.

“Vriendschap is (…) zeldzaam (…),
het meest gelijkend op een zwarte zwaan”.
I. Kant

door wie

prof. dr. Donald Loose

inhoud van de colleges

17.2.1   motieven voor vriendschap & gelijkheid – andersheid
17.2.2   vriendschap is een deugd
17.2.3   vriendschap is een combinatie respect en liefde
17.2.4   vriendschap confronteert ons met grenzen
17.2.5   seksuele differentie en de vereniging van plicht en geluksverlangen
17.2.6   filantropie en broederschap in politiek en religieus opzicht
17.2.7   hoe Kants erfenis uiteen is gevallen in de post-moderniteit
17.2.8   Amicus Kant, sed magis amica veritas?

doelstelling van de colleges

Na deze cursus heeft u een gedegen inleiding gehad in het denken van Immanuel Kant. U kent zijn opvatting over vriendschap en weet hoe deze zich verhoudt tot de opvattingen over vriendschap van andere filosofen in de wijsgerige traditie.

studiebelasting

De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges.
Dit komt neer op 5 x 3 uur (ochtendcolleges) + 3 x 1,5 uur (avondcolleges) = 19,5 uur.

studiemateriaal

Het studiemateriaal bestaat uit twee teksten van Kant over vriendschap en uit een artikel van prof. dr. Donald Loose in Tijdschrift voor Filosofie, 78, nr. 1, 2016, p. 61-95. Zodra uw inschrijving compleet is, stuurt het Centre Erasme u deze teksten per e-mail toe.

(extra) aanbevolen literatuur

1. Aristoteles, Ethica Nicomachea, Groningen: Historische Uitgeverij, 1999
2. Cicero, Over vriendschap, Baarn: Ambo klassiek, 1990
3. Montaigne, Essais, I, 28
4. V. Jankélévitch, Traité des vertus, II, tome 1:Les vertus et l’amour, Paris: Flammarion – champs essais, 1986.
5. A. Honneth, Das Recht der Freiheit, Berlin: Suhrkamp, 2011, p 237-252.
6. J. Derrida, Politiques de l’amitié, Paris: Galilée, 1994 (E: Politics of Friendship, London: Verso, 1997)
7. A. Bloom, Love and Friendship, Simon § Shuster: 1993
8. P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris: Seuil, 1990 (E: Oneself as Another, Chicago U.PP, 1992)
9. G. Fiasse, L’Autre et l’Amitié chez Aristote et Paul Ricoeur, Leuven: Peeters, 2006

getuigschrift

Aan het einde van de collegereeks ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname.

evaluatie

Alle cursussen van het Centre Erasme worden geëvalueerd. Daarom zal aan het einde van de cursusweek een evaluatieformulier aan de deelnemers worden uitgereikt.