17.10 – Wees blij dat het leven tijd(elijk) is

17.10 - Wees blij dat het leven tijd(elijk) is

Wanneer

27 augustus 2017 tot 2 september 2017    
Hele dag

Waar

Neuville-sur-Margival
Rue Principale 32, Neuville-sur-Margival, 02880

inleiding

De Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) staat bekend om zijn beschrijving van de mens als een verantwoordelijk wezen. Minder bekend is dat Levinas die ethiek verbindt met de tijd als uiteindelijk een ethisch principe. Daarom besteedt dr. Jan Keij in een reeks van 9 colleges aandacht aan de filosofie van de tijd die volgens hem tot het diepste en mooiste gedachtegoed van Levinas behoort.

voor wie

De collegereeks is zodanig opgezet dat ook diegenen die niet bekend zijn met het gedachtegoed van Levinas de colleges goed kunnen volgen. Bovendien leent de filosofie van de tijd zich goed voor een eerste kennismaking met Levinas, omdat deze filosofie zeer nauw is verbonden met menselijke ervaringen. De colleges zijn van academisch niveau en zijn toegankelijk voor iedereen die bereid is een serieuze denkinspanning te leveren.

“Er is een voortreffelijkheid in de tijd
die verloren zou gaan in de eeuwigheid.”
E. Levinas

door wie

dr. Jan Keij

inhoud van de colleges

17.10.1    introductie
17.10.2   de plaats van het heden in de tijd – Schopenhauer, Kierkegaard en Levinas
17.10.3   tijd als vergankelijkheid
17.10.4   tijd als bewustzijnstijd – herinnering en anticipatie
17.10.5   tijd als ethische raakbaarheid
17.10.6   ontstaan van reflecterend bewustzijn vanuit ethische raakbaarheid
17.10.7   film rondom het thema
17.10.8   tijd als schepping
17.10.9   erotiek en de discontinue tijd van de vruchtbaarheid

doelstelling van de colleges

Na deze cursus heeft u kennisgemaakt met de creatieve en originele denkkracht van Levinas. U hebt onder meer weet van het mensbeeld dat Levinas hanteert in zijn denken. U kunt de constructie van het tijdsbegrip bij Levinas uitleggen en u hebt inzicht in de wijze waarop dit tijdsbegrip zich verhoudt tot het tijdsbegrip van enkele andere filosofen.

studiebelasting

De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges. Dit komt neer op
5 x 3 uur (ochtendcolleges), 4 x 1,5 uur (avondcolleges) = 21 uur.

studiemateriaal

De docent verstrekt bij aanvang van de cursus het studiemateriaal. Extra studiemateriaal kan tijdens de cursusweek op locatie worden aangeschaft. Ook is het mogelijk om de studie van Jan Keij over Levinas van te voren te bestellen.

Jan Keij, de Filosofie van Emmanuel Levinas in haar samenhang verklaard voor iedereen, Klement, Pelckmans, 2009

getuigschrift

Aan het einde van de collegereeks ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname.

evaluatie

Alle cursussen van het Centre Erasme worden geëvalueerd. Daarom zal aan het einde van de cursusweek een evaluatieformulier aan de deelnemers worden uitgereikt.

Let op: deze cursus is vol. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus. Voor onze andere cursussen gelukkig nog wel!