18.16 – Het politiek tekort in de democratie (vol)

18.16 - Het politiek tekort in de democratie (vol)

Wanneer

2 september 2018 tot 8 september 2018    
16:00 - 09:30

Waar

Neuville-sur-Margival
Rue Principale 32, Neuville-sur-Margival, 02880

Inleiding

Deze zomerschool gaat over de politiek. Wat is politiek en hoe moet je haar bedrijven? Filosofie biedt uitkomst. Terwijl het populisme om zich heen grijpt, gaan we in deze zomerschool terug naar de basis: wat is politiek? Op naar een hernieuwd politiek bewustzijn! Ben je ambtenaar in Den Haag of Brussel, of politicus op regionaal of nationaal niveau? Dan is deze zomerschool echt iets voor jou. Maar ook voor de burgers, ondernemers en studenten van vandaag: we hebben immers allemaal stemrecht en daarmee een plaats in de politieke arena.

Deze zomerschool maakt een begin met een broodnodig nieuw politiek bewustzijn. Daarbij dient het werk van Claude Lefort en het recente vierdelige werk van M. Gauchet L’avènement de la démocratie als uitgangspunt.

Door wie

prof. dr. Donald Loose

Voor wie

De cursus is bedoeld voor academisch geschoolden die belangstelling hebben voor politiek en/of zich in hun professionele leven bezig houden met politiek of beleid.

De taak van de politiek is het politieke te representeren

(Marcel Gauchet)

Inhoud van de colleges

  1. Het realisme van Machiavelli : de machtsdeling.
  2. Claude Lefort: Wat is politiek?
  3. Het normatieve fundament van de moderne democratische rechtsstaat: Hobbes – Rousseau – Kant – Habermas en Rawls.
  4. De crisis van het klassieke liberalisme – socialisme en de nieuwe internationale machtsverhoudingen (M. Gauchet)
  5. De lange weg naar het neo-liberalisme (M. Gauchet)
  6. het onophefbaar conflict: politiek anatagonisme (C. Schmitt C. Mouffe en Rosanvallon)
  7. Despotisme van de massa (Tocqueville, Nietzsche) – populisme
  8. Een nieuwe democratische cultuur. De integrale moderniteit (M. Gauchet en J. Rancière)

Doelstelling van de colleges

Na deze zomerschool begrijp je beter wat politiek is en wat zij in de democratische rechtsstaat zou moeten zijn. Je bent gevoelig gemaakt voor een nieuw politiek bewustzijn.

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges.
Dit komt neer op 5 x 3 uur (ochtendcolleges) + 3 x 1,5 uur (avondcolleges) = 19,5 uur.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal voor deze zomerschool is:
Claude Lefort, Wat is politiek?, Amsterdam, Boom

Voor extra verdieping en context raden wij u de volgende teksten aan:
1. Machiavelli, De heerser en Discorsi (de inleidingen op de drie boekdelen), Amsterdam: Athenaeum;
2. Claude Lefort, Le travail de l’oeuvre Machiavel, Paris: Gallimard;
3. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Rechtslehre: Das Staatsrecht (par. 43-52);
4. Carl Schmitt, Het begrip politiek, Amsterdam: Boom;
5. Chantal Mouffe, Over het politieke, Zoetermeer: Klement;
6. Chantal Mouffe, The return of the political, London: Verso;
7. Chantal Mouffe, Agonistics, London: Verso;
8. Chantal Mouffe, The democratic paradox, London: Verso;
9. Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie, vol. IV: Le nouveau monde, Paris: Gallimard;
10. Janques Rancière, Dissensus, London: Continuum.

Getuigschrift

Aan het einde van de collegereeks ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname.

Evaluatie

Alle cursussen van het Centre Erasme worden geëvalueerd. Daarom zal aan het einde van de cursusweek een evaluatieformulier aan de deelnemers worden uitgereikt.