19.05 – De Tractatus van Wittgenstein

19.05 - De Tractatus van Wittgenstein

Wanneer

18 oktober 2019 tot 20 oktober 2019    
17:30 - 13:30

Waar

Oude Abdij Drongen (Gent)
Drongenplein 26-27, Gent, 9031

Inleiding

Zonder enige twijfel is de “Tractatus Logico-Philosophicus” van Wittgenstein één van de sleutelteksten van de filosofie van de twintigste eeuw. Hoewel vaak wordt beweerd dat de tekst een grote logische helderheid bezit, blijkt dit na lectuur niet echt het geval te zijn. De tekst plaatst voor grote raadsels. Dus hoe toegang te krijgen tot zo’n tekst? In de eerste plaats is het leven van de auteur, Ludwig Wittgenstein, belangrijk om de opzet van het werk te begrijpen.Vervolgens is het een kwestie van de goede strategie te vinden om de tekst te lijf te gaan. In de cursus bewandelen we beide sporen. De “tekstexegese” die we in de cursus ondernemen kan omschreven worden als een proeven en degusteren om te achterhalen wat de ingrediënten van de Tractatus zijn.

De cursus is een must voor iedereen die kennis wil maken met één van de meest baanbrekende werken uit de geschiedenis van de filosofie. Met Jean-Paul van Bendegem hebben we  bovendien een groot kenner van Wittgenstein en uitstekend docent in huis.

Door wie

Jean-Paul van Bendegem

Voor wie

Kennis van logica, wiskunde en natuurwetenschappen wordt niet verondersteld. Een interesse voor een bij momenten bijzonder cryptisch filosofisch sleutelwerk van de 20ste eeuw volstaat.

    “De oplossing van het probleem van het leven merkt men aan het verdwijnen  van dit probleem”

(Wittgenstein, par. 6.251)

Inhoud van de colleges

1. Vrijdagavond: introductie op het thema

2. Zaterdagochtend: college

3. Zaterdagmiddag: college

4. Zaterdagavond: discussie

5. Zondagochtend: college

NB.In totaal gaat het om 11 uur college. Verdere praktische informatie is hier te vinden: https://www.centre-erasme.nl/praktische-info/

Doelstelling van de colleges

Na afronding van de cursus kunt u de Tractatus zelfstandig lezen en herkent u de belangrijkste filosofische thema’s uit dit werk.

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges. Dit komt neer op 11 uur. We raden aan om het opgegeven studiemateriaal vooraf grondig te bestuderen.

Studiemateriaal

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, (vert. W.F. Hermans), 1998

Janik & Toulmin, het Wenen van Wittgenstein, Boom, 1976

Ray Monk, Ludwig Wittgenstein: het heilige moeten, 1996, Prometheus

Na afloop van de colleges stuurt het Centre Erasme u de sheets van de colleges toe.

Getuigschrift

Aan het einde van de collegereeks ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname.

Meld u aan voor deze cursus