20.13 – Aristoteles over de mens en zijn plaats in de werkelijkheid

De mens en zijn plaats tussen god en de natuur

Wanneer
2 augustus 2020 tot 8 augustus 2020

Waar
St.-Etienne-des-sorts

Inleiding

Aristoteles (384 – 322 v.Chr.) is één van de belangrijkste en meest invloedrijke denkers uit de geschiedenis van de westerse filosoof. Maar ook een denker van heel lang geleden. Wat dacht Aristoteles? Kunnen we vandaag nog iets met zijn denken? En wat leerde hij ons over wie de mens is? Dit laatste aspect van zijn denken zal in deze cursus centraal staan.

Aristoteles staat vooral bekend als een filosoof van de wereld. Elk detail in de wereld heeft zijn interesse en zijn uitleggende aandacht gekregen. Maar hoe zit het met zijn ideeën over de mens?

Een mens is een dier en heeft op die manier een plaats in de wereld. Maar een mens is ook méér. Hij bezit het vermogen om te denken.  Hierdoor overstijgen we onze natuur en worden we burger van twee werelden: de wereld van de natuur én de wereld van het goddelijke. Het denkvermogen is het hoogste vermogen van de mens en stelt hem, uiteindelijk, in staat gelukkig te zijn.

In deze cursus onderzoeken we vanuit de filosofie van Aristoteles hoe de mens in elkaar zit en bespreken we zijn plaats tussen god en de natuur. Wat is zijn ziel, hoe verhoudt hij zich tot het goddelijke en wat voor consequenties heeft dat voor alle aspecten van zijn bestaan? In de cursus doen we een poging dit soort vragen te  beantwoorden. Maar ook maken we de vertaalslag naar het heden.Wat kan Aristoteles ons leren over ons hedendaagse bestaan en plek in de wereld?

De cursus is een fascinerende gang in het denken van een klassiek filosoof. Daarbij worden we begeleid door Ben Schomakers. Misschien wel de grootste kenner van Aristoteles in het Nederlandse taalgebied.

Nu alvast meer weten over Aristoteles? Luister dan hier naar de aflevering over Aristoteles van de Podcast Filosofie.

Door wie

dr. Ben Schomakers

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor iedereen met een filosofische interesse die met behulp van Aristoteles wil onderzoeken waarom hij eigenlijk streeft naar datgene waarnaar hij denkt te streven. De cursus veronderstelt geen kennis van Aristoteles. Maar wel de openheid voor een verrassend, dynamisch en modern beeld van Aristoteles. En de bereidheid om de pijlers van het eigen leven in ogenschouw te nemen.

“Alle mensen verlangen van nature naar weten”

(Vrij naar Aristoteles, Metafysica)

Inhoud van de colleges

  1. Inleiding
  2. Ethiek
  3. Over de ziel
  4. Over de ziel (samen lezen)
  5. Aristoteles over denken
  6. De les van de tragedie
  7. Metafysica
  8. De blik van Aristoteles

Doelstelling van de colleges
Na afloop van de cursus heeft u een filosofisch levendig beeld van Aristoteles opvatting van de mens en zijn plaats tussen natuur en god. Dit beeld kan eventueel ook op het eigen leven worden toegepast zodat we ons eigen verlangen, ons eigen denken, ons eigen geluk beter leren begrijpen. En we met een andere, misschien meer metafysische, blik naar de werkelijkheid kunnen kijken.

Langs deze weg heeft u ook inzicht gekregen in het denken van een van de belangrijkste denkers uit de westerse geschiedenis.

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges. Dit komt neer op 5 x 3 uur (ochtendcolleges) en 3 x 1,5 uur (avondcolleges) = 19,5 uur.
Verdere praktische informatie is hier te vinden: https://www.centre-erasme.nl/praktische-info/.

Studiemateriaal

1. Aristoteles. Over de ziel. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ben Schomakers, Zoetermeer 2012
2. Aristoteles. Metafysica. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ben Schomakers, Utrecht, 2de druk 2019
3. Aristoteles. Over poëzie. Vertaling, inleiding, aantekeningen en nawoord Ben Schomakers, Budel 2001

Het studiemateriaal zit niet bij de cursus inbegrepen. Het is de bedoeling dat u dit zelf aanschaft.

Extra literatuur:
1. De beste (en mooiste) algemene inleiding tot Aristoteles is nog steeds die van
Jonathan Lear, Aristotle. the Desire to Understand, Cambridge 1986
2. Op een heel andere manier behulpzaam, als schets van de feitelijke achtergrond van Aristoteles’ denken is Carlo Natali, Aristotle. His Life and School, Princeton 2013.

Getuigschrift

Aan het einde van de cursus ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname.

Meld u aan voor deze cursus