22.02 Karl Marx

22.02 Karl Marx

Wanneer

6 mei 2022 tot 8 mei 2022    
17:30 - 13:00

Waar

Oude Abdij Drongen (Gent)
Drongenplein 26-27, Gent, 9031

Inleiding

Na de roerige ’60 van de vorige eeuw raakte het denken van Marx een tijd lang uit de mode. Er ontstond meer oog voor de mogelijkheid van de overheid om in te grijpen in het proces van de vrije markt om zo een welvaartsstaat te realiseren waarin niemand buiten de boot valt. Het denken van John Rawls is bijvoorbeeld een expliciete poging om liberalisme en socialisme met elkaar te verzoenen. Maar door globalisering, de financiële crisis en de steeds nijpender wordende milieuproblematiek, is er steeds minder vertrouwen dat de krachten van de vrije markt beteugeld kúnnen worden. Dit heeft geleid tot een revival van de belangstelling voor Marx. De denker bij uitstek die niet alleen heeft geprobeerd de dynamiek van de kapitalistische samenleving bloot te leggen, maar die ook heeft laten zien dat deze dynamiek tot een totaal vervreemde samenleving leidt.  Kan Marx’ begrip van vervreemding ons helpen om de vele crises in onze huidige samenleving beter te begrijpen?

Door wie

prof. dr. Paul Cobben

Voor wie

Voor iedereen die geïnteresseerd is in Marx en/of in een filosofische duiding van de vrije markt. De cursus is van academisch denkniveau.

 

Was allein hier herrscht ist Freiheit, Gleichheit und Bentham

(Karl Marx)

Inhoud van de cursus

1. vrijdagavond: Inleiding en situering Marx
2. zaterdagochtend: Parijse manuscripten 1 en 2
3. zaterdagmiddag: Het Kapitaal hoofdstuk
4. zaterdagavond: vervolg
5. zondagochtend: afronding

Doelstelling van de cursus

Na afloop van de cursus hebben de cursisten inzicht in het mensbeeld van Marx (inclusief de daaruit voortvloeiende maatschappijkritiek) en de methodologische aspecten van zijn denken.

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges.

Studiemateriaal

Koop Het Kapitaal bij je lokale boekhandel of kijk op www.boekwinkeltjes.nl

Verder lezen? Verwacht:

  • Paul Cobben, Marx bevrijd. Natuur en vervreemding in de 21e eeuw, Amsterdam, Boom: 2022

Podcast

Nieuwsgierig geworden? Luister dan hier alvast naar onze aflevering van de Podcast Filosofie over Karl Marx.

Meld u aan voor dit weekend