22.04 Marcus Aurelius en de Stoa

22.04 Marcus Aurelius en de Stoa

Wanneer

8 mei 2022 tot 3 juli 2022    
00:00

Waar

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14, Utrecht, Utrecht, 3512 LR

Inleiding

Marcus Aurelius (161 – 180), keizer van het Romeinse Rijk in de tweede eeuw na Christus, schreef tijdens een van zijn veldtochten een reeks Overpeinzingen om zichzelf te herinneren aan de juiste richtlijnen voor gedrag.

Hij ontleende deze richtlijnen aan de filosofie van de Stoa. Ze waren hem onderwezen door Epictetus, de grote stoïsche filosoof uit het begin van de tweede eeuw.

We zullen ons verdiepen in de klassieke stoïsche filosofie aan de hand van de gezaghebbende studie van Pierre Hadot, Marcus Aurelius en de Stoa. We zullen dit boek lezen en de belangrijkste thema’s van de Stoa aan de hand van dit boek bestuderen. De beschouwingen over de Stoa worden steeds geïllustreerd aan passages uit de Overpeinzingen van Marcus Aurelius.

We lezen het nog niet eerder vertaalde werk Marcus Aurelius en de Stoa in een vertaling van de hand van Maarten van Buuren.

Door wie

prof. dr. Maarten van Buuren

Voor wie

Voor iedereen die zich samen met anderen wil verdiepen in stoïcijnse filosofie via het magistale werk van Pierre Hadot dat nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnt.

Inhoud van de studiegroep

De studiegroep is verdeeld over 5 zondagochtenden. Tijdens de bijeenkomst wordt telkens een selectie gelezen en besproken uit Marcus Aurelius en de Stoa en de Overpeinzingen van Marcus Aurelius. Het precieze leesschema zal van tevoren door de docent met de groep worden afgestemd.

Doelstelling van de studiegroep

Na afloop van de studiegroepen hebben de cursisten het werk Marcus Aurelius en de Stoa volledig gelezen en langs deze weg een goed inzicht gekregen in de stoïcijnse filosofie.

Tijdstippen van de studiegroep

De volledige leergang over Marcus Aurelius en de Stoa beslaat 5 zondagochtend op de volgende data:

  • 8 en 22 mei
  • 5 en 19 juni
  • 3 juli

Locatie

Meer informatie over de locatie is hier te vinden.

Studiemateriaal

  • Pierre Hadot, Marcus Aurelius en de Stoa, vertaald door Maarten van Buuren, 2022 (wordt tijdens de cursus verstrekt)
  • Marcus Aurelius, Overpeinzingen, Ankhermes Uitgeverij, 2013

Koop Overpeinzingen bij je lokale boekhandel of kijk op www.boekwinkeltjes.nl

Meld u aan voor deze studiegroep