22.a Tweeluik Klimaat

22.a Tweeluik Klimaat

Wanneer

2 april 2022 tot 9 april 2022    
13:00 - 18:00

Waar

Bij Maria
Diefdijk 19, Leerdam, Utrecht, 4141 ME

Inleiding

We lezen allemaal zoveel over het klimaatprobleem dat we inmiddels allemaal een beetje klimaatexpert geworden zijn. En als we dat al niet zijn, zijn we wellicht een beetje klimaat-moe en klimaat-murw gemaakt. Waarom dan toch twee zaterdagen ons juist verder verdiepen in een probleem dat zowel ons bevattingsvermogen als ons individuele kunnen ontstijgt?

Misschien omdat we in dit tweeluik niet alleen merken dat we nog lang niet alles weten en ook dat het wel degelijk mogelijk is iets te doen. Hoe klimaat-murw we misschien ook zijn, we zullen in dit tweeluik ontdekken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn, zowel op individueel als collectief niveau. Om deze twee handelingsniveaus verder te verkennen verdiepen we ons in min of meer complementaire perspectieven op het klimaatprobleem.

In het eerste luik verdiepen we op de ernst van de situatie. Hoe groot is het klimaatprobleem en waar komt het vandaan? Aan de hand van actuele en aansprekende voorbeelden worden we meegenomen in de achtergronden van de huidige klimaatproblematiek. Ook zullen we stil staan bij de (on) mogelijkheden in het herbezinnen op onze verhouding tot het klimaat en het ecologische stelsel waarin we staan want kunnen we eigenlijk nog wel wat doen en wie kan wat doen?

In het tweede luik gaan we de ethische vragen rond het klimaatprobleem verder verkennen. We gaan zien wat voor soort ethiek we nodig hebben om een nieuwe verhouding te ontwikkelen tot het ecologische systeem waar we deel van zijn. We doen dit langs een bespreking van actuele inzichten uit ethiek en filosofie.

Door wie

Met René ten Bos hebben we voor het eerste luik een gelauwerd auteur in huis die niet alleen goed op de hoogte is van de filosofische kanten van het klimaatprobleem, maar ons ook gloedvol kan inwijden in de praktische aspecten ervan. Met Henk Oosterling hebben we een spreker die met klimaat bezig was toen voor de rest van de wereld de bomen nog tot in de hemel groeiden. Hij schreef er meerdere spraakmakende boeken rond dit thema en ontwikkelde een geheel eigen en zeer bruikbare ethiek om de plaats van de mens in het ecologische systeem te herijken.

Voor wie

Het tweeluik is voor iedereen die wil begrijpen waar het klimaatprobleem vandaan komt en de prangende vraag wil kunnen beantwoorden wat we er nog aan kunnen doen.

Doelstelling van de colleges

Aan het einde van het tweeluik weten we hoe het gesteld is met het klimaatprobleem en wat we als individu of samenleving kunnen ondernemen om het tij te keren.

Data tweeluik

Het tweeluik bestaat uit twee hele zaterdagen op:

  • 2 april 2022
  • 9 april 2022

Studiemateriaal

Studiemateriaal wordt voorafgaande aan de bijeenkomsten verstrekt.

 

Meld u aan voor dit tweeluik