dr. Henk Oosterling

 dr. Henk Oosterling

Henk Oosterling heeft een boeiende loopbaan achter de rug. In de jaren ‘80 studeerde deze Rotterdammer krijgskunsten in Japan. Na terugkeer werd hij in 1983 Nederlands kampioen kendo. Hij studeerde filosofie, linguïstiek en Japans. Henk behaalde zijn master (cum laude) en promoveerde (tevens cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook tot 2020 doceerde. Zijn filosofische inzichten heeft hij uitgewerkt naar een spannende en eigen visie op het klimaatprobleem onder de titel ´doendenken´. In zijn meest recente boek heeft Henk zijn inzichten verder uitgewerkt. Want wat staat ons te doen in confrontatie met het klimaatprobleem: vluchten, verstijven of juist vechten? Het tweede luik zullen we aan de hand van een meesterdocent kennismaken met de ethiek van verzet in ecopanische tijden