Dr. Rico Sneller

dr-rico-sneller

Dr. Rico Sneller is filosoof en theoloog en als medeoprichter betrokken bij de Stichting voor Transpersoonlijke psychologie. Als docent levert hij een bijdrage aan het onderwijs in de filosofie en de dieptepsychologie.

Hij promoveerde cum laude op een dissertatie over Jacques Derrida en de negatieve theologie. Gedurende lange tijd was hij werkzaam als universitair docent filosofie en ethiek te Leiden. Momenteel doceert hij filosofie en (diepte)psychologie bij o.a. de Vrije Academie (Amsterdam), HOVO Brabant, de Internationale School voor Wijsbegeerte, de Academy Depth Psychology en Stichting voor Transpersoonlijke psychologie. Hij is gastdocent op de Alfarabi Universiteit te Almaty (Kazachstan) en betrokken bij diverse internationale organisaties (Alternative Perspectives and Global Concerns, Outre-lignes e.d.).

Zijn belangstelling gaat onder meer uit naar uitzonderlijke bewustzijnsposities in relatie tot de filosofie, levensfilosofie (Ludwig Klages, Carl du Prel), psychoanalyse en analytische psychologie. Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 20212) en Het raadsel Socrates (ISVW 2021).