Dr. Wim Vanrie

WimvanRie

Wim Vanrie studeerde wiskunde en filosofie aan de Universiteit Gent en Oxford University. Hij promoveerde in Gent over de filosofische conceptie van de logica van Gottlob Frege.

Momenteel is Wim als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent, en focust hij in zijn onderzoek op de ontstaansperiode van de analytische traditie in de filosofie, rond het begin van de 20e eeuw.

Zoals podcast-luisteraars wel zullen weten is hij fervent liefhebber van de Gentse patisserie. Wat nog minder mensen weten, is dat Fons en Wim een korte carrière als micro-influencers achter de rug hebben, rond diezelfde Gentse patisserie.