prof. dr. Ger Groot

Ger Groot (1954) is filosoof en schrijver. Hij studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Daarna woonde hij enkele jaren in Spanje. In de jaren tachtig doceerde hij filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich richtte op Franse filosofie. Van 1990 tot 1993 was hij redacteur van het levensbeschouwelijk katern 'Letter en geest' van het dagblad Trouw. Daarna werd hij redacteur voor NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer.

Ger Groot was bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceerde wijsgerige antropologie en cultuurfilosofie aan de Erasmus Univerisiteit Rotterdam.

In 2017 bracht Groot het boek 'De geest uit de fles' uitwaarin hij de geschiedenis van de moderne filosofie beschrijft. Het boek werd lovend ontvangen. Zo noemde Hans Achterhuis het 'een feest van herkenning en helderheid'.

We zijn erg blij en trots dat we Ger Groot bereid hebben gevonden een cursus te geven rondom zijn boek. Klik hier voor meer informatie over die cursus.