prof. dr. Hans Achterhuis

Hans Achterhuis is emeritus hoogleraar filosofie aan de Universiteit Twente. Hij was de eerste filosoof die de eretitel 'Denker des Vaderlands' mocht voeren. In Utrecht en Straatsburg studeerde hij theologie en filosofie, om daarna te promoveren met een proefschrift over de Franse filosoof Albert Camus. Hans Achterhuis heeft zich in zijn loopbaan vooral bezig gehouden met sociale filosofie. Tot twee keer toe ontving hij de Socrates Wisselbeker: voor zijn boek Met alle geweld, en voor De utopie van de vrije markt. Lees hier mee over Hans Achterhuis.

Hans Achterhuis is inmiddels een goede bekende van het Centre Erasme geworden. Al een aantal jaar geeft hij bij het Centre cursussen op het raakvlak literatuur & filosofie. In 2020 komt hij nog één keer naar het Centre (locatie: Drongen, België) om een cursus te geven over Hannah Arendt, zijn oude liefde. We zijn blij en trots Hans nog een keer te mogen ontvangen.