prof. dr. Hans Achterhuis

Hans-Achterhuis

Hans Achterhuis is emeritus hoogleraar filosofie aan de Universiteit Twente. Hij was de eerste filosoof die de eretitel 'Denker des Vaderlands' mocht voeren. In Utrecht en Straatsburg studeerde hij theologie en filosofie, om daarna te promoveren met een proefschrift over de Franse filosoof Albert Camus. Hans Achterhuis heeft zich in zijn loopbaan vooral bezig gehouden met sociale filosofie. Tot twee keer toe ontving hij de Socrates Wisselbeker: voor zijn boek Met alle geweld, en voor De utopie van de vrije markt. Lees hier meer over Hans Achterhuis.