prof. dr. Jean-Paul van Bendegem

Prof. dr. Jean-Paul van Bendegem

Jean Paul van Bendegem, geboren te Gent op 28 maart 1953, is licentiaat in de wiskun­de en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Hij is een kenner en bewonderaar van het werk van Wittgenstein. Naast zijn lesopdracht is hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (www.vub.ac.be/CLWF/) en is hij de uitgever van het logica-tijdschrift “Logique et Analyse”.

In 2008 verscheen Over wat ik nog wil schrijven, uitgegeven door Garant, in 2009 verscheen Hamlet en entropie, uitgegeven door VUBPRESS, in 2012 De vrolijke atheïst, in 2014 Elke drie seconden en in 2017 Verdwaalde stad – Filosoferen langs straten en pleinen, alle drie uitgegeven door Houtekiet. In 2014 ontving van Bendegem een prijs van de Vrije Universiteit Brussel voor zijn pogingen om filosofie in contact te brengen met de maatschappij.

In 2019 verzorgt hij bij het Centre Erasme voor het eerst een winterschool waarin de Tractatus van Wittgenstein wordt gelezen en besproken onder de titel "de Tractatus van Ludwig Wittgenstein: de stilte van het spreken".