jozef-waanders

Jozef Waanders

Jozef Waanders MA studeerde geschiedenis en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij is eindredacteur van het tijdschrift Filosofie. Jozef over het Centre Erasme:

'Het Centre Erasme is een rustpunt waar geen targets en doelen centraal staan, maar reflectie en overdenking. Het Centre laat bovendien zien dat filosofie niet alleen iets is voor een select universitair gezelschap, maar van meerwaarde kan zijn voor iedereen.'