prof. dr. Paul Cobben

cobben

Prof. dr. Paul Cobben is emeritus hoogleraar filosofie aan Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam. Cobben geniet internationaal aanzien als een van dé grote kenners van Hegel. Samen met Jaap Embregts heeft hij bij het Centre Erasme in 2018 een indrukwekkende cursus gegeven over Hegels Phänomenologie des Geistes. Kenmerkend aan Pauls onderzoek is dat hij een immanente kritiek van Hegels filosofie levert. Cobben zet zich ook in voor de publieksfilosofie. Zo maakt hij bijvoorbeeld onderdeel uit van de jury van de jaarlijkse Socrates Wisselbeker, de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. In 2022 verschijnt van Paul Cobben een nieuw boek over de filosofie van Karl Marx onder de titel Marx, Markt en de vervreemding tussen mens en natuur. Het weekend over Marx zal in grote lijnen op dit boek gebaseerd zijn.