Privacystatement

Als je je aanmeldt voor een zomer- of winterschool van het Centre Erasme deel je verschillende persoonsgegevens met ons. Maar ook als je het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt. Welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, waarom en hoe wij dit doen, lees je hieronder.

Deelnemer aan zomer- of winterschool

Als deelnemer aan een zomer- of winterschool deel je met ons je voor- en achternaam, je adresgegevens, je telefoonnummer en e-mail adres, eventuele fysieke beperkingen en je dieetwensen en allergieën.
Deze gegevens hebben wij nodig voor de organisatie van de zomer- of winterschool waarvoor jij je hebt opgegeven. Wij gebruiken je gegevens om facturen op te maken en te versturen, om contact met je op te nemen (ook via onze nieuwsbrief) en om de logies en maaltijden af te stemmen op jouw behoeften. De rechtsgeldige grondslag voor het verwerken van deze gegevens is het uitvoeren van een overeenkomst. Als je de door ons benodigde gegevens niet aan ons verstrekt, kun je helaas niet meedoen met de zomer- of winterschool.

Contactformulier en e-mail

Als je het contactformulier invult of ons een e-mail stuurt deel je met ons je voor- en achternaam, je e-mail adres en soms ook je telefoonnummer. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met je op te nemen (ook via onze nieuwsbrief).

Onze nieuwsbrief

Onze bestaande klanten houden wij op de hoogte van onze activiteiten en programmering via een nieuwsbrief. Deze verschijnt een paar keer per jaar, bijvoorbeeld bij de lancering van het nieuwe programma. De rechtsgrondslag voor het versturen van de nieuwsbrief naar onze bestaande klanten is het gerechtvaardigd belang. Mensen die nog geen bestaande klant bij ons zijn, maar die wel via de mail of via het contactformulier expliciet hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten, ontvangen ook onze nieuwsbrief. Onderaan de nieuwsbrief staat altijd een “unsubscribe” knop. Hiermee kan je je gemakkelijk afmelden voor de nieuwsbrief.

Mollie

Bij aanmelding voor een zomer- of winterschool kun je op onze website direct afrekenen. Hiervoor gebruiken wij Mollie, onze betalingspartner. Mollie verwerkt op haar beurt ook een aantal van jouw gegevens, zoals je naam, e-mailadres en IP-adres. Voor meer informatie over de manier waarop Mollie met privacy omgaat, verwijzen wij naar https://www.mollie.com/nl/privacy. Wij hebben Mollie inmiddels gevraagd om een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten.

Tot slot

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens om en delen deze niet met derden.
Na deelname aan een zomer- of winterschool bewaren wij je gegevens 10 jaar. Als je niet deelneemt aan een zomer- of winterschool bewaren wij je persoonsgegevens 5 jaar.

Je mag ons altijd vragen om inzage in en aanpassing of verwijdering van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om de digitale persoonsgegevens te ontvangen die wij over je hebben. Klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kan je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Centre Erasme
Kapeldwarsweg 17
3566 MP Utrecht

info@centre-erasme.nl