prof. dr. Renée van Riessen

riessen_ren_e_van_w600

Renée van Riessen (1954) is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienst-filosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij onder meer het succesvolle Oratio-essay De ziel opnieuw.

Renée is in het bijzonder gegrepen door de filosofie van Buber en Levinas, maar praat net zo hartstochtelijk over Vondel en Multatuli. Over doceren heeft Renée een duidelijke mening “je kunt als docent alleen maar inspireren als je iets brengt waar je enthousiast over bent.”