prof. dr. Renée van Riessen

Renée van Riessen (1954)  is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienst-
filosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij onder meer het succesvolle Oratio-essay De ziel opnieuw. Renée is in het bijzonder gegrepen door de filosofie van Buber en Levinas, maar praat net zo hartstochtelijk over Vondel en Multatuli. Over doceren heeft Renée een duidelijke mening “je kunt als docent alleen maar inspireren als je iets brengt waar je enthousiast over bent.”

En enthousiast is Renée zeker over Emmanuel Levinas en diens gedachtegoed. We kunnen daarom uitzien naar een even rijke als verdiepende cursus over Levinas. We zijn enorm blij dat Renée met ons het avontuur aan durft te gaan om een tekst van Levinas te lezen en bespreken. Klik hier voor de cursus van Renée in 2020.